Volvo krocktester
Krocktest på Volvo
Volvo krocktest

Krocktestfoto på Volvo

Att fotografera krocktester på Volvos testanläggning är en fascinerande men krävande uppgift. Här är hur det vanligtvis går till:

1. Förberedelse: Innan testet måste fotograferna se till att de har rätt utrustning och säkerhetsutrustning. Detta inkluderar höghastighetskameror, actionkameror och stillbildskameror som kan fånga de intensiva ögonblicken i kraschen i detalj, tillsammans med skyddsutrustning för att säkerställa deras säkerhet under testet.

2. Positionering: Fotografer positionerar sig strategiskt runt testområdet för att fånga olika vinklar av kraschen. Detta innebär noggrann planering för att säkerställa att de är i säkra zoner samtidigt som de ändå får optimala bilder.

3. Timing: Timing är avgörande i krocktestfotografering. Fotografer måste förutse ögonblicket för kollisionen och vara redo att fånga det med precision. Detta kräver snabba reflexer och en djup förståelse för testprocessen.

4. Kamerainställningar: Höghastighetskameror är inställda för att fånga snabba sekvenser av bilder, ofta med tusentals bilder per sekund. Detta möjliggör detaljerad analys av kraschdynamik och prestanda hos fordonets säkerhetssystem.

5. Utmaningar: Flera utmaningar kan uppstå under krocktestfotografering. Dessa inkluderar att säkerställa fotografernas och utrustningens säkerhet, hantera de oförutsägbara utfallen av kraschen och fånga tydliga bilder i dynamiska och högstressmiljöer.

6. Efterbearbetning: Efter testet granskar och analyserar fotograferna de fångade bilderna för att bedöma fordonets prestanda och identifiera områden för förbättring. Detta kan innebära detaljerad analys av enskilda bilder och samarbete med ingenjörer och säkerhetsexperter.

7. Utrustning: Förutom höghastighetskameror kan fotografer använda en mängd olika utrustning som stativ, fjärrutlösare och skyddande höljen för kameror för att tåla kraften från kollisionen.

Sammanfattningsvis kräver fotografering av krocktester på Volvos anläggning skicklighet, precision och en skarp blick för detaljer. Det är en utmanande men belönande uppgift som bidrar till utvecklingen av säkrare fordon för alla på vägen.

Foto:

Björn Olsson

Kund:

Volvo