Get out of Ukraine
Get out of Ukraine

Lek med typografi

Illustration där typografin ger tydliga associationer till sovjet och kriget i Ukraina.

Design & Illustration:

Björn Olsson

Kund:

Eget projekt

Share This